• Chicago Red Stars

Photos | NJ/NY Gotham vs Chicago Red Stars - July 2, 2022